Browsing Category

คลังภาพกิจกรรม

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”       วันนี้ (๒๒ ม.ค.๖๔) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา…

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา…

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา…

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET…

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”      วันนี้ (๑…