‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’
     ตามที่ปรากฎว่าวันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบจำนวน ๖๓ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต บุคคลทั่วไป และผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต โดยหนึ่งในจำนวนผู้สอบพบว่า หมายเลขที่นั่งสอบ ลำดับ ๑๔ ชื่อว่า นางสาวณิชนันท์ จันทรัตน์ หรือ “น้องหมูแฮม” เป็นสาวน้อยวัยใส อายุ ๑๘ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
       จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่า ครอบครัวของ “หมูแฮม” เป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ “หมูแฮม” จึงได้มีโอกาศซึมซับและศึกษาพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลา
        เหตุผลที่เลือกมาสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET กับสถาบันภาษา มจร นั้น “หมูแฮม” ให้เหตุผลว่า ตนเองเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆบ้าง สื่อออนไลน์บ้าง เรียนกับคุณครูบ้าง และในช่วงปิดเทอมมักจะได้เดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวเพื่อไปเรียนภาษาเพิ่มเติม ไปทำบุญที่วัดไทยในต่างประเทศบ้าง อีกทั้งมองว่าปัจจุบันนี้ ชาวต่างชาติสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น ในฐานะพุทธบริษัทจึงอยากมีความรู้ธรรมภาคภาษาอังกฤษ การสอบในวันนี้ เพื่อจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไป
       สำหรับ “หมูแฮม” เป็นเด็กที่มีอุปนิสัยดี ชอบเข้าวัดทำบุญกับครอบครัว และมักจะไปที่ต่างๆกับครอบครัวเสมอ อีกทั้งเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนดี โดยเรียน
♡ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรี
♡ ระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย นครปฐ